Burgemeester Bart Van Couwenberghe lijsttrekker 2024

Op 1 september 2023

N-VA Hove gaat met burgemeester Bart Van Couwenberghe als lijsttrekker naar de verkiezingen/kiezer in 2024.

 

 

Het Bestuur van N-VA Hove is verheugd om aan te kondigen dat huidig burgemeester Bart Van Couwenberghe de N-VA-lijst zal trekken voor de gemeenterraadsverkiezingen in oktober 2024. Van Couwenberghe en N-VA Hove gaan zo voluit  voor een nieuw bestuurlijk mandaat. 

 

N-VA-voorzitter Lenn De Cleene benadrukt het vertrouwen van de partij in Van Couwenberghe. "De kandidatuur en aanduiding van Bart is een vanzelfsprekendheid en wordt unaniem gedragen door het voltallige N-VA partijbestuur van Hove. We geloven in zijn expertise, toewijding en verantwoordelijkheidszin als lijsttrekker en hebben het volste vertrouwen dat hij de gemeente Hove verder kan leiden naar een bloeiende toekomst."

 

Bart Van Couwenberghe zelf benadrukt: "Ik voel me vereerd door het vertrouwen dat de partij in mij stelt als lijsttrekker. Samen met Lenn, als voorzitter, het ganse N-VA-bestuur en de vele toegewijde vrijwilligers zal ik blijven streven naar én ijveren voor een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt. Een plaats waar veiligheid en welzijn centraal staan, en waar duurzaamheid en een groen beleid hand in hand gaan. Daarnaast wil ik toezien dat we verstandig, als een goede huisvader, blijven omspringen met de centen van de burgers.”

 

Onder N-VA-bestuur werden er de afgelopen jaren al verschillende impactvolle stappen gezet. Zo zorgden weer ondermeer voor: het meer dan halveren van de financiële schulden per inwoner, een grondige verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, het behoud van het groene karakter in Hove door ondermeer het aantplanten van 4.475 extra bomen en het finaliseren van diverse broodnodige infrastructurele investeringen.

Burgemeester van Couwenberghe verduidelijkt: “Deze successen zijn het resultaat van hard werk en een duidelijke visie op de toekomst. Maar het werk is nog niet af. Daarom ga ik samen met een enthousiast team van N-VA’ers het komende jaar op pad, om hen te overtuigen van onze recepten en ideeën voor een nog  welvarender, groener en veiliger Hove!"

 

De aankondiging van Bart Van Couwenberghe als N-VA-lijsttrekker markeert een belangrijke mijlpaal in N-VA's toewijding aan degelijk en ordentelijk bestuur voor Hove. De partij, die zichzelf profileert als een aanbodspartij, kijkt er alvast naar uit om de komende maanden met vastberadenheid en enthousiasme te werken aan een succesvolle campagne, gebaseerd op de kernwaarden van verantwoordelijkheid, innovatie en gemeenschapszin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is