Iedereen burgemeester: uw mening telt!

Deel 1 - Mobiliteit

Geef uw mening over mobiliteit en verkeersveiligheid in Hove. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. Uw suggesties zijn belangrijk voor ons omdat wij dit meenemen in ons beleid. 

Uw gegevens

In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen?

EensEnigszins eensNeutraalEnigszins oneensOneens
Ik voel me veilig in het verkeer in Hove.
De voet-en fietspaden zijn veilig en goed onderhouden.
De zone 30 regeling in Hove is een succes.
Er zijn in Hove voldoende verkeersvertragende maatregelen aanwezig.
De gemeente investeert voldoende in de heraanleg en het verkeersveiliger maken van de straten in Hove.
Er zijn voldoende fietsstraten in Hove.
In ordeEnigszins in ordeNeutraalEnigszins niet in ordeNiet in orde
Hoe zou u de staat van uw straat beoordelen?
Hoe beoordeelt u de staat van uw voet-/fietspad in uw wijk?
Hoe beoordeelt u de staat van het wegdek in uw straat?
EensEnigszins eensNeutraalEnigszins oneensOneens
Er is voldoende publieke parkeergelegenheid in Hove/uw wijk.
Er is voldoende publieke parkeergelegenheid in uw wijk.
De bestaande publieke parkeerplekken worden optimaal benut.
Er zijn voldoende fietsenstallingen in de gemeente.
Er zijn voldoende oplaadpalen voor elektrische wagens in uw wijk.
EensEnigszins eensNeutraalEnigszins oneensOneens
In Hove/uw wijk zouden er meer verkeersremmende maatregelen moeten worden geplaatst.
In mijn straat zouden er meer verkeersremmende maatregelen moeten worden geplaatst.
Een trajectcontrole zou de Lintsesteenweg veiliger maken.