Stopzetting onderzoek naar intergemeentelijke samenw. met Lint

Op 1 november 2017

Vorige week liet de gemeente Lint weten dat ze het onderzoek naar een IGS met Hove wensen stop te zetten. Omdat ze het gevoel hebben dat de Hovese partijen niet op 1 lijn zitten.

N-VA Hove betreurt dit. Maar heeft begrip voor het Lintse bestuur (N-VA, Groen en spa) die de beslissing unaniem nam. Besturen is beslissingen durven nemen. Sommige Hovese partijen bleven wispelteurig en schoven de zaak voor zich uit. De kloof werd groter tussen degene die de samenwerking zagen zitten en degene die er weigerachtig over waren. Erg jammer voor onze gemeente, er waren mooie oplossingen voor personeelskwesties te vinden in de samenwerking.

Voor ons is dit niet helemaal van de agenda. We hopen in de toekomst terug aan tafel te kunnen gaan voor een IGS, met enthousiaste partners.

We danken ook alle ambetenaren, politici en externen die mee dit project genegen waren en die er hun tijd hebben ingestoken.

Het bestuur van N-VA Hove

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is