Bart Van Couwenberghe

Burgemeester

Gemeente Hove: 

Burgemeester belast met volgende bevoegdheden: Natuur, Digitalisering, Leefmilieu & Duurzaamheid, ICT, Afvalbeleid, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking

www.bartvancouwenberghe.be