Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Walter Wachtelaer

Walter
Raadslid Gecoro & Milieuraad

Walter Mondt

Raadslid Milieuraad

Jiri Roscam

Lid van de Raad van Bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Hove

Peter Hesbeens

Lid van de Raad van Bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Hove